Zgodny z obowiązującym prawem

Raportuje i rozlicza emisję zanieczyszczeń oraz kontroluje dotrzymanie standardów emisyjnych. Umożliwia wdrożenie konkluzji BAT oraz wspomaga procedury QAL3. System spełnia także aktualne wymogi legislacyjne.