System kontroli emisji spalin MIKROS

W trosce o środowisko.

KE MIKROS stosowany jest już na polskim rynku od wielu lat i uznają go polskie Urzędy Ochrony Środowiska jako system służący do rozliczania opłat za emisję. System w całości tworzony w Polsce – daje gwarancje szybkiej i elastycznej adaptacji do zmian ustawowych. Doskonale współpracuje z aparaturą pomiarową renomowanych firm. System Kontroli Emisji, oparty jest o najnowocześniejszą, wysoko zaawansowaną technologię, dającą gwarancję szybkich i wiarygodnych pomiarów, przetwarzania i archiwizacji.

SCADA PRO-2000 bazą dla MIKROS

System MIKROS komputerowym systemem kontroli emisji zanieczyszczeń. Zbudowany na podstawie SCADA PRO-2000. Rdzeń systemu stanowi stacja przetwarzająca która zbiera, przetwarza, archiwizuje i udostępnia dane dla stacji operatorskich.

Zgodny z obowiązującym prawem

Raportuje i rozlicza emisję zanieczyszczeń oraz kontroluje dotrzymanie standardów emisyjnych. Umożliwia wdrożenie konkluzji BAT oraz wspomaga procedury QAL3. System spełnia także aktualne wymogi legislacyjne.

Elastyczność

Ze względu na fakt, że system MIKROS został od początku do końca opracowany i wdrożony przez firmę MikroB, daje to pełną swobodę w rozwoju i modyfikacji każdego aspektu systemu. Stwarza to nieograniczone możliwości adaptacji do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz wymagań użytkowników.

Bezpieczeństwo danych

System MIKROS zabezpieczony jest poprzez użycie redundancji (systemu zapasowego) serwerów, torów komunikacyjnych oraz instalacji pomiarowych. Bezpieczeństwo danych gwarantują również zautomatyzowane kopie zapasowe. System posiada możliwość definicji wielu poziomów uprawnień dla użytkowników co chroni przed nieautoryzowanym dostępem do danych.

Strefa Download

ZARZĄD, BIURO HANDLOWE

63-500 Ostrzeszów
ul. Przemysłowa 7

tel. +48 62 7309610
fax +48 62 7309630
info@mikrob.pl

BIURO PROJEKTOWE

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Krotoszyńska 35

tel./fax +48 62 7374910
ostrow@mikrob.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW

51-319 Wrocław
ul. Sycowska 44

tel./fax +48 71 3442255
wroclaw@mikrob.pl