SCADA PRO-2000

Więcej niż wizualizacja.

PRO-2000 to oprogramowanie należące do systemów klasy SCADA. Obejmuje kompletny pakiet programów do tworzenia i realizacji komputerowych systemów wizualizacji, sterowania i monitorowania procesów przemysłowych, linii technologicznych, maszyn i urządzeń. Zapewnia obsługę nie tylko wszystkich typowych funkcji, ale oferuje szereg narzędzi analitycznych, których wykorzystanie może być nieocenione dla kadry inżynierskiej nadzorującej procesy technologiczne.

Systemy oparte na PRO-2000 pracują w różnych dziedzinach przemysłu: ciepłownictwie, energetyce, górnictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym i innych. SCADA PRO-2000 ma elastyczną budowę modułową. Struktura systemu oparta jest na stacjach obiektowych (sterowniki, liczniki, koncentratory pomiarów, itp.), stacjach przetwarzających/serwerach (opcjonalnie redundantnych) oraz stacjach operatorskich.

Stacja przetwarzająca

Rdzeniem każdego sytemu PRO-2000 jest stacja przetwarzająca. Bezpośrednio komunikuje się ze stacjami obiektowymi (sterowniki PLC, koncentratory pomiarów, liczniki etc.), wymienia z nimi informacje, przetwarza te informacje i udostępnia wyniki do warstwy operatorskiej systemu PRO-2000.

Główne zadania stacji:

 • Zbieranie danych
  Wymiana danych w czasie rzeczywistym ze stacjami obiektowymi (np. sterowniki PLC) realizowana jest z wykorzystaniem wielu standardów magistral i protokołów komunikacyjnych.
 • Przetwarzanie
  Ciągła obróbka danych z obiektu z wykorzystaniem mechanizmów filtracji, kontroli wiarygodności, budowania statystyk oraz generowania zdarzeń i alarmów.
 • Archiwizacja
  Pełna archiwizacja wszystkich zmiennych procesowych (punktów systemowych) systemu PRO-2000 z inteligentnym wykorzystaniem przestrzeni dyskowej.
 • Udostępnianie danych
  Przetworzone informacje z obiektu udostępniane są stacjom operatorskim PRO-2000 (obrazy synoptyczne, wykresy, raporty wbudowane), dostępne są w arkuszu kalkulacyjnym Excel, mogą być eksportowane do serwerów baz danych SQL i innych systemów informatycznych.

Stacja operatorska

Stacja operatorska PRO-2000 jest interfejsem człowiek – maszyna (HMI). Stanowi podstawowy element stanowiska pracy operatora procesu technologicznego.

Do głównych cech tej stacji należą:

 • Wielozadaniowy interfejs graficzny użytkownika
  Prezentacja obrazów synoptycznych z aktualnymi i historycznymi wartościami, wbudowane obrazy dla wszystkich zmiennych (punktów) systemowych.
 • Podgląd aktualnych oraz historycznych zdarzeń i alarmów
  Klasyfikacja i filtrowanie zdarzeń, histogram zdarzeń i diagram gęstości zdarzeń.
 • Wykresy w czasie rzeczywistym (live) lub na podstawie danych historycznych
  Bogata konfiguracja prezentacji wykresów.
 • Raporty wbudowane
  Szybkie tworzenie raportów poprzez wskazanie listy zmiennych systemowych i czasu dla ich zarchiwizowanych wartości.
 • System autoryzacji i uprawnień
  Definiowanie grup użytkowników i nadanie tym grupom uprawnień do różnych funkcji systemu PRO-2000 (np. podgląd wybranych obrazów synoptycznych czy zmiennych systemowych, sterowanie wybranymi zmiennymi systemowymi etc.)

Raporty

Dostępne standardowo w systemie PRO-2000 „raporty wbudowane” umożliwiają szybkie tworzenie zarówno prostych zestawień jak i złożonych raportów z wykorzystaniem danych dostępnych na stacjach przetwarzających (np. utworzenie nowego standardowego raportu dobowego wymaga zaledwie kilku czy kilkunastu kliknięć myszą).
Możliwe jest też tworzenie raportów w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel (dodatek do programu Excel).

ZARZĄD, BIURO HANDLOWE

63-500 Ostrzeszów
ul. Przemysłowa 7

tel. +48 62 7309610
fax +48 62 7309630
info@mikrob.pl

BIURO PROJEKTOWE

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Krotoszyńska 35

tel./fax +48 62 7374910
ostrow@mikrob.pl

ODDZIAŁ WROCŁAW

51-319 Wrocław
ul. Sycowska 44

tel./fax +48 71 3442255
wroclaw@mikrob.pl