SCADA PRO-2000 bazą dla MIKROS

System MIKROS komputerowym systemem kontroli emisji zanieczyszczeń. Zbudowany na podstawie SCADA PRO-2000. Rdzeń systemu stanowi stacja przetwarzająca która zbiera, przetwarza, archiwizuje i udostępnia dane dla stacji operatorskich.