SCADA PRO-2000 bazą dla MikroS

System MikroS komputerowym systemem kontroli emisji zanieczyszczeń. Zbudowany na podstawie SCADA PRO-2000. Rdzeń systemu stanowi stacja przetwarzająca która zbiera, przetwarza, archiwizuje i udostępnia dane dla stacji operatorskich.