Elastyczność

Ze względu na fakt, że system MIKROS został od początku do końca opracowany i wdrożony przez firmę MikroB, daje to pełną swobodę w rozwoju i modyfikacji każdego aspektu systemu. Stwarza to nieograniczone możliwości adaptacji do zmieniającego się otoczenia prawnego oraz wymagań użytkowników.