Stacja operatorska

Stacja operatorska PRO-2000 jest interfejsem człowiek – maszyna (HMI). Stanowi podstawowy element stanowiska pracy operatora procesu technologicznego.

Do głównych cech tej stacji należą:

 • Wielozadaniowy interfejs graficzny użytkownika
  Prezentacja obrazów synoptycznych z aktualnymi i historycznymi wartościami, wbudowane obrazy dla wszystkich zmiennych (punktów) systemowych.
 • Podgląd aktualnych oraz historycznych zdarzeń i alarmów
  Klasyfikacja i filtrowanie zdarzeń, histogram zdarzeń i diagram gęstości zdarzeń.
 • Wykresy w czasie rzeczywistym (live) lub na podstawie danych historycznych
  Bogata konfiguracja prezentacji wykresów.
 • Raporty wbudowane
  Szybkie tworzenie raportów poprzez wskazanie listy zmiennych systemowych i czasu dla ich zarchiwizowanych wartości.
 • System autoryzacji i uprawnień
  Definiowanie grup użytkowników i nadanie tym grupom uprawnień do różnych funkcji systemu PRO-2000 (np. podgląd wybranych obrazów synoptycznych czy zmiennych systemowych, sterowanie wybranymi zmiennymi systemowymi etc.)