Stacja przetwarzająca

Rdzeniem każdego sytemu PRO-2000 jest stacja przetwarzająca. Bezpośrednio komunikuje się ze stacjami obiektowymi (sterowniki PLC, koncentratory pomiarów, liczniki etc.), wymienia z nimi informacje, przetwarza te informacje i udostępnia wyniki do warstwy operatorskiej systemu PRO-2000.

Główne zadania stacji:

 • Zbieranie danych
  Wymiana danych w czasie rzeczywistym ze stacjami obiektowymi (np. sterowniki PLC) realizowana jest z wykorzystaniem wielu standardów magistral i protokołów komunikacyjnych.
 • Przetwarzanie
  Ciągła obróbka danych z obiektu z wykorzystaniem mechanizmów filtracji, kontroli wiarygodności, budowania statystyk oraz generowania zdarzeń i alarmów.
 • Archiwizacja
  Pełna archiwizacja wszystkich zmiennych procesowych (punktów systemowych) systemu PRO-2000 z inteligentnym wykorzystaniem przestrzeni dyskowej.
 • Udostępnianie danych
  Przetworzone informacje z obiektu udostępniane są stacjom operatorskim PRO-2000 (obrazy synoptyczne, wykresy, raporty wbudowane), dostępne są w arkuszu kalkulacyjnym Excel, mogą być eksportowane do serwerów baz danych SQL i innych systemów informatycznych.