Raporty

Dostępne standardowo w systemie PRO-2000 „raporty wbudowane” umożliwiają szybkie tworzenie zarówno prostych zestawień jak i złożonych raportów z wykorzystaniem danych dostępnych na stacjach przetwarzających (np. utworzenie nowego standardowego raportu dobowego wymaga zaledwie kilku czy kilkunastu kliknięć myszą).
Możliwe jest też tworzenie raportów w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel (dodatek do programu Excel).