Ciągłość informacji

Ważnym kierunkiem naszej działalności jest integracja systemów. Jest to zagadnienie szerokie, różnorodne i często skomplikowane. Nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłego dostępu do informacji o aktualnym stanie procesu, zagregowanie tych informacji, przetworzenie i udostępnienie ich operatorom i innym systemom. Typową sytuacją w przedsiębiorstwach jest istnienie wielu typów urządzeń, aparatury, systemów i standardów. Koniecznością jest dzisiaj, aby istniejące systemy mogły w spójny sposób przekazywać informacje, a nowo budowane systemy integrowały się w istniejącym środowisku.