Różnorodność systemów

Dzięki doświadczeniu naszej kadry inżynierskiej, stosowaniu nowoczesnych urządzeń i technologii oraz opanowaniu wszystkich standardów komunikacyjnych i wymiany danych, możemy z satysfakcją stwierdzić, że jesteśmy ekspertami w obszarze integracji systemów. W naszych referencjach znaleźć można olbrzymią ilość urządzeń, standardów i protokołów komunikacyjnych stosowanych we wdrożonych aplikacjach. Pozyskane dane są agregowane i przetwarzane w systemach komputerowych na różnych platformach systemowych (MS Windows, QNX, Linux) co dodatkowo czyni naszą ofertę otwartą i elastyczną. Implementacja integracji może odbywać się na dowolnym poziomie: od fizycznych łącz komunikacyjnych, poprzez oprogramowanie systemu wizualizacji (SCADA), aż po systemy zarządzania produkcją (MES) i przedsiębiorstwem (ERP).

Ciągłość informacji

Ważnym kierunkiem naszej działalności jest integracja systemów. Jest to zagadnienie szerokie, różnorodne i często skomplikowane. Nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłego dostępu do informacji o aktualnym stanie procesu, zagregowanie tych informacji, przetworzenie i udostępnienie ich operatorom i innym systemom. Typową sytuacją w przedsiębiorstwach jest istnienie wielu typów urządzeń, aparatury, systemów i standardów. Koniecznością jest dzisiaj, aby istniejące systemy mogły w spójny sposób przekazywać informacje, a nowo budowane systemy integrowały się w istniejącym środowisku.