Obszary działań

 • Ciepłownictwo
 • Energetyka
 • Hutnictwo i górnictwo
 • Monitoring emisji
 • Przemysł chemiczny
 • Przetwórstwo spożywcze
 • Gospodarka wodna i ściekowa
 • Mleczarnie
 • Zakłady mięsne
 • Wytwórnie pasz
 • Inne