SYSTEM PRO-2000

Oprogramowanie należące do klasy systemów SCADA, posiada szeroki pakiet programów do tworzenia i realizacji komputerowych systemów wizualizacji, sterowania i monitorowania procesów przemysłowych, linii technologicznych, maszyn i urządzeń. Systemy oparte na PRO-2000 pracują w różnych dziedzinach przemysłu: ciepłowniczy, energetyczny, górniczy, chemiczny, spożywczy i innych. SCADA PRO-2000 ma elastyczną strukturę modułową, budowany jest ze stacji obiektowych (sterowniki, liczniki, koncentratory pomiarów etc.), stacji przetwarzających (opcjonalnie redundantnych) oraz stacji operatorskich.