MIKROS

KE MIKROS stosowany jest już na polskim rynku od wielu lat i uznają go polskie Urzędy Ochrony Środowiska jako system służący do rozliczania opłat za emisję. System w całości tworzony w Polsce – daje gwarancje szybkiej i elastycznej adaptacji do zmian ustawowych. Doskonale współpracuje z aparaturą pomiarową renomowanych firm. System Kontroli Emisji, oparty jest o najnowocześniejszą, wysoko zaawansowaną technologię, dającą gwarancję szybkich i wiarygodnych pomiarów, przetwarzania i archiwizacji.

SYSTEM PRO-2000

PRO-2000 to oprogramowanie należące do systemów klasy SCADA. Obejmuje kompletny pakiet programów do tworzenia i realizacji komputerowych systemów wizualizacji, sterowania i monitorowania procesów przemysłowych, linii technologicznych, maszyn i urządzeń. Zapewnia obsługę nie tylko wszystkich typowych funkcji, ale oferuje szereg narzędzi analitycznych, których wykorzystanie może być nieocenione dla kadry inżynierskiej nadzorującej procesy technologiczne.

Systemy oparte na PRO-2000 pracują w różnych dziedzinach przemysłu: ciepłownictwie, energetyce, górnictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym i innych. SCADA PRO-2000 ma elastyczną budowę modułową. Struktura systemu oparta jest na stacjach obiektowych (sterowniki, liczniki, koncentratory pomiarów, itp.), stacjach przetwarzających/serwerach (opcjonalnie redundantnych) oraz stacjach operatorskich.